آدامس دیرول با طعم توت فرنگی21 گرم

آدامس وزن بسته بندی : 40 گرم - ابعاد بسته بندی : 3x2x8 سانتی‌متر - مزه : توت فرنگی - تعداد در بسته : 12 - توضیحات : آدامس جویدنی بدون شکر حاوی شیرین کننده مصنوعی دیرول با طعم مجاز خوراکی

۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس دیرول با طعم هندوانه21 گرم

آدامس وزن بسته بندی : 40 گرم - ابعاد بسته بندی : 2x3x8 سانتی‌متر - مزه : هندوانه - تعداد در بسته : 12 عدد - توضیحات : آدامس جویدنی بدون شکر حاوی شیرین کننده مصنوعی دیرول با طعم مجاز خوراکی

۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی(قوطی)

آدامس وزن بسته بندی : 500 گرم - ابعاد بسته بندی : 10x10x3 سانتی‌متر - مزه : نعناع یخی - تعداد در بسته : 12 عدد - توضیحات : آدامس جویدنی بدون شکر حاوی شیرین کننده مصنوعی دیرول با طعم مجاز خوراکی

۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک(قوطی)

آدامس وزن بسته بندی : 500 گرم - ابعاد بسته بندی : 8x16x10 سانتی‌متر - مزه : نعناع خنک - تعداد در بسته : 30 عدد - توضیحات : آدامس جویدنی بدون شکر حاوی شیرین کننده مصنوعی دیرول با طعم مجاز خوراکی

۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک 30 عددی

آدامس وزن بسته بندی : 84 گرم - ابعاد بسته بندی : 6x6x6 سانتی‌متر - مزه : نعناع خنک - تعداد در بسته : 30 عدد - توضیحات : آدامس جویدنی بدون شکر حاوی شیرین کننده مصنوعی دیرول- تعداد آدامس درون یک بسته: 10 عدد

۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی 30 عددی

آدامس وزن بسته بندی : 500 گرم - ابعاد بسته بندی : 10x10x3 سانتی‌متر - مزه : نعناع یخی - تعداد در بسته : 30 عدد - توضیحات : آدامس جویدنی بدون شکر حاوی شیرین کننده مصنوعی دیرول- تعداد آدامس درون یک بسته: 10 عدد

۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا